Geachte huurder,

Om u in geval van storingen buiten onze kantoortijden (die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag) toch van dienst te kunnen zijn, kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met: 040-244 44 48, toets 1 om doorverbonden te worden met ons noodnummer. Onze kantoortijden zijn van: maandag-vrijdag van 09.00-17.00 (met uitzondering van officiele feestdagen).

Voorbeelden van deze storingen c.q. calamiteiten zijn:
- Verstopping van het toilet en/of riolering
- Gaslek
- Inbraak / ruitschade
- Lekkage
- Kortsluiting / algehele uitval elektra
- Verwarmingsproblemen

Wij attenderen u erop dat, mocht er door het servicebedrijf worden geconstateerd dat de storing door nalatigheid van de huurder is veroorzaakt, of de storing had kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan zal de factuur in dat geval aan u worden doorbelast.

Hierbij hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn geweest,

Team Friendly Housing