Nieuws omtrent corona virus

16/03/2020

Beste relatie,

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten zeer serieus. In het kader van de toenemende zorgen rondom het Coronavirus informeren wij u hierbij over de maatregelen die wij hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening zo veel mogelijk kan worden voortgezet.

Daartoe hebben wij besloten om ons kantoor tot en met 31 maart te sluiten. Onze medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit huis te werken, zodat de toegang tot de systemen en e-mail gegarandeerd is.

Onze dienstverlening gaat derhalve gewoon door, echter wij zullen u telefonisch en fysiek niet te woord kunnen staan en daardoor zult u enige hinder ondervinden.

Verder volgen we voortdurend de ontwikkelingen en het advies van de overheid om het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten te blijven waarborgen.

Mocht er als gevolg van deze uitzonderlijke gebeurtenissen vertraging in de doorlooptijden optreden, dan vragen wij daarvoor uw begrip.

 

ENGLISH

 

Dear customer,

 

We take our responsibility for the safety and well-being of our employees, partners and customers very seriously. In the context of the increasing concerns surrounding the Coronavirus, we hereby inform you about the measures we have taken to ensure that our services can be continued as much as possible.

 

To this end, we have decided to close our office until March 31st. Our employees are facilitated to work from home, so that access to the systems and e-mail is guaranteed.

Our services will therefore continue as normal, but we will not be able to answer you by telephone and physically and you will experience some inconvenience.

 

Furthermore, we continuously follow the developments and advice from the government to continue to guarantee the well-being of our employees, partners and customers.

 

Should delays in lead times occur as a result of these exceptional events, we ask for your understanding.