20/09/2018

Wetswijziging kamerverhuur vergunning

Met ingang van 8 augustus 2018 is de Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2016 gewijzigd. Dit betekent dat vanaf die datum voor het omzetten van een woning naar een kamerverhuurpand geen omzettingsvergunning meer nodig is op basis van de Huisvestingsverordening.

Let op!
Als u in een woning kamers wil gaan verhuren of u wil een woning splitsen in meerdere woningen, dan is dit in strijd met het (paraplu)bestemmingsplan.
Dit betekent dat u voor het wijzigen van een woning naar kamerverhuur (en voor het splitsen van een woning in meerdere woningen) altijd een vergunning nodig hebt voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Wat is er precies veranderd?
Sinds 27 juli 2018 is het in strijd met alle bestemmingsplannen binnen de gemeente Eindhoven om een woning te gaan gebruiken als kamerverhuurpand voor meer dan 2 personen. Wil u in een woning toch graag kamers gaan verhuren aan 3 of meer personen, dan heeft u daarvoor altijd een omgevingsvergunning nodig. Het gaat hier om de omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik.
Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente met name naar de leefbaarheid in de omgeving, de woonkwaliteit van het pand en of er wordt voldaan aan de parkeernormering.
 

Do you have a question about this topic?