Veelgestelde vragen

Huurder

Woont u in een woning met gedeelde faciliteiten?
Dan heeft uw woning een grijze (non-organic) en een groene (organic) bak. Deze bakken worden om de week opgehaald. Tevens wordt oud papier aan huis opgehaald. Plastic en glas kunt u bij veel supermarkten gratis afvoeren. Voor het huisafval schema van uw huis, zie: https://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl/form

Ja, dat kan als je korter dan 4 maanden in Eindhoven een huis hebt, maar hier niet ingeschreven staat. Je ontvangt deze pas dan niet automatisch, maar kunt hem bij Cure aanvragen.

Je hebt daarvoor nodig:

 • Een brief of e-mail van de eigenaar van de woning waarin hij verklaart dat hij afvalstoffenheffing betaalt of gaat betalen.  
 • Het aantal personen dat in de woning verblijft.
 • De datum waarop de woning is betrokken.

Als je alles bij elkaar hebt, bel je Cure op telefoonnummer 14 040, optie afval.

De tijdelijke pas is niet geldig bij de stort (milieustraat).

De meeste verhuurders verhuren niet aan studenten. Bij de woningen die daar wel geschikt voor zijn wordt er bij de huur een borgsteller gevraagd. Dit kan één van de ouders zijn of iemand anders, woonachtig in Nederland. Er zijn maximaal 2 bewoners, in sommige (deel)gemeentes zelfs maximaal 1. De huurovereenkomst komt op naam te staan van de hoofdbewoner waarbij de eventuele medebewoner ook wordt vermeld in de huurovereenkomst.

Door alle benodigde documenten netjes en compleet aan te leveren: laatste 3 loonstrookjes, (werkgeversverklaring), kopie ID bewijs en ingevuld inschrijffomulier. Hierna worden deze documenten nader bekeken of u de woning kunt gaan huren. Mochten, met u, andere kandidaten interesse hebben in dezelfde woning, dan zal de eigenaar van de woning op basis van de aangeleverde documenten zijn beslissing maken. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Uiteraard wilt u graag uw trouwe huisdier meenemen naar uw nieuwe woning. Echter de verhuurders bepalen wel of géén huisdier(en) te accepteren. Het antwoord verschilt dus per woning/verhuurder. Informeer bij een van onze medewerkers, zij kunnen u hierover per woning specifiek informeren. In de meeste woningen die wij in de verhuur hebben, zijn geen huisdieren toegestaan. Uiteraard zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Wij kennen géén wachtlijsten! Geïnteresseerden die voldoen aan de inkomenseisen kunnen direct en vrijblijvend een bezichtiging inplannen. Er geldt dus ook géén minimale inschrijfduur.

Ja, er geldt een inkomenseis. U dient (eventueel gezamenlijk) een bruto maandinkomen te verdienen die drie maal hoger ligt dan de gevraagde huurprijs.

De eerste betaling, alvorens overgegaan kan worden tot sleuteloverdracht, bestaat uit de eerste maand huur en borg. De kosten per object staan uiteengezet in de advertentie op onze website.

Niet altijd. Indien de verhuurder wel aanwezig is probeer dan een zo goed mogelijke indruk achter te laten en benut de kans tot het stellen van vragen

De huurder betaalt aan de verhuurder gewoonlijk een waarborgsom ter hoogte van één of twee maanden huur. Deze waarborgsom blijft bij Friendly Housing in beheer totdat de huurder de woonruimte heeft opgeleverd na een huuropzegging. De waarborgsom dient ter zekerheid van 'goed' huurderschap door de huurder. Na oplevering dient de woning in goede staat te worden achtergelaten. Er mag géén sprake zijn van huurachterstanden en de eventuele stoffering en eventuele meubilering moet volledig en in goede staat worden achtergelaten.

Nee, wij werken tijdens kantooruren.

U kunt iedere werkdag tijdens kantoortijden, 09.30 uur en 17.00 uur, woningen bezichtigen.

Indien u een bezichtiging wilt inplannen kunt u zich wenden tot ons kantoor per e-mail of telefoon. Tevens kunt u zich inshrijven op onze website. Er worden hiervoor géén kosten in rekening gebracht. Bezichtigen is vrijblijvend. Indien u verhinderd bent dient u ons tijdig te informeren. 

Zoeken is heel gemakkelijk op de website. Selecteer een geschikte woning; je kunt meer woningen in één keer selecteren. Ons kantoor zal 1 e-mail ontvangen met alle eigenschappen die u hebt geselecteerd. U kunt ons ook informeren over uw vereisten en wensen, waarna een van de medewerkers zal zien welke woningen het beste bij u passen. Wij zijn bereikbaar per e-mail en telefoon.

Als de woning u bevalt, kunt u direct reageren. Stuur direct een mailbericht. U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen of bij ons kantoor binnenlopen. 

Wij streven ernaar ons woningaanbod zo actueel mogelijk te houden. In drukke tijden kan de verhuur sneller gaan dan het updaten van onze website.

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Friendly Housing vindt het van belang dat u prettig woont. Niet alleen in uw woning, maar ook in uw buurt. Overal waar mensen wonen, kan er wel eens iets mis gaan. Rommel op het balkon, een blaffende hond, een klussende buurman in de late avond. Wat voor de één een bron van ergernis is, valt de ander niet eens niet op. Daarom moeten we rekening houden met elkaar. Prettig wonen is een kwestie van geven en nemen. Wij vragen onzer huurders om eerst zelf met de overlast  gever in contact te komen en de overlast bespreekbaar te maken. Levert dit geen verbetering op, dan kun u ons een e-mail sturen en daarin de kwestie uitleggen.

Heeft u bij het aangaan van de huurovereenkomst een waarborgsom betaald? Dan wordt deze terugbetaald 6 weken na de officiële einddatum van uw huurovereenkomst. Terugbetaling vindt alleen plaats als u voldaan heeft aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

U kunt ons een e-mail sturen waarin u aangeeft de overeenkomst wenst op te zeggen met daarin uw volledige naam, woonadres en eventueel kamernummer. Tevens geeft u aan per welke datum u de overeenkomst wenst te beëindigen. U dient ten minste uw minimale huurperiode te hebben uitgezeten alvorens u kunt opzeggen, met in acht neming van 1 kalendermaand.

Ons bankrekeningnummer is:
IBAN: NL 81 RABO 0333 1836 06
BIC: RABONL2U
TNV Stichting Derdengelden Friendly Housing BV

Wij verhuren onze woonobjecten namens diverse eigenaren. Zij wensen een minimale huurperiode van ten minste 12 maanden.

Wanneer u een woning met eigen voorzieningen huurt, dient u deze inderdaad te betalen. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaald de Gemeente Eindhoven de kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil. De heffing staat op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen welke u thuis gestuurd krijgt.

Om huurtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • Uw vermogenen dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huuris niet te hoog.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U, uw toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften. *

Voor meer informatie inzake toeslagen, ga naar www.belastingdienst.nl/toeslagen

* Aan bovenstaande informatie zijn geen rechten te onlenen. 

Huurtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst.  

Meer informatie

www.toeslagen.nl
www.belastingdienst.nl


Voor meldingen welke geen spoed zijn, maar niet tot de eerst volgende werkdag kunnen wachten, belt u met ons noodnummer: 085-02 00 578
Onze kantoortijden zijn van: maandag-vrijdag van 09.00-17.00 (met uitzondering van officiele feestdagen).

Voorbeelden van deze storingen c.q. calamiteiten zijn:
- Verstopping van het toilet en/of riolering
- Gaslek
- Inbraak / ruitschade
- Lekkage
- Kortsluiting / algehele uitval elektra
- Verwarmingsproblemen

Wij attenderen u erop dat, mocht er door het servicebedrijf worden geconstateerd dat de storing door nalatigheid van de huurder is veroorzaakt, of de storing had kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, dan zal de factuur in dat geval aan u worden doorbelast.

Wanneer kan ik alarmnummer 112 bellen?
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer uw of iemand anders leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als u of iemand anders zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord of een inbraak.

Doorgeven waar en welke hulp nodig is.
Wanneer u 112 belt, geef dan door:

 • wat er aan de hand is;
 • waar er hulp nodig is;
 • welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of ambulance

De centralist verbindt u onmiddellijk door met de juiste hulpdienst in uw regio.

Bij spoed: bel 112
Bel 112 in levensbedreigende en heterdaad situaties. Bijvoorbeeld:

 • aanrijding met gewonden;
 • mishandeling;
 • beroving;
 • als er iemand onwel wordt;
 • inbraak of diefstal op heterdaad;
 • ontvoering of een poging tot ontvoering.

Geen spoed, wel hulp nodig
Het kan ook gebeuren dat u wel politie nodig heeft, maar de situatie niet levensbedreigend of op heterdaad is. Bel dan naar het landelijke politienummer: 0900-­8844. Denk bijvoorbeeld aan:

 • verkeerd geparkeerde auto's;
 • burenruzie;
 • baldadig gedrag;
 • geluidsoverlast.

Verhuurder

Mensen die via Friendly Housing willen gaan huren moeten zich kunnen legitimeren. Daarnaast moeten de kandidaat huurders voldoende financiële draagkracht hebben om de maandelijkse huur te kunnen voldoen. Daarvoor vragen wij inzage in een arbeidsovereenkomst en 3 recente loontrookjes. Bij twijfel doen we een krediet check, bellen we de werkgever na en vragen we naar referenties van voormalige verhuurders. Zodra wij de benodigde gegevens hebben ontvangen, zullen wij de kandidaat huurder(s) aan u voorleggen. 

Bij gestoffeerde verhuur komt in de meeste gevallen de energie op naam van de nieuwe huurder te staan. Let er op dat tussen twee huurperioden in, de energie weer even op uw naam staat.

Als uw huurder langer dan 12 maanden huurt, wordt de huur op 1 juli van het nieuwe jaar verhoogd. U ontvang van onze financiele afdeling een schrijven of u de huur wil verhogen. Naar aanleiding van uw antwoord, zullen wij uw huurder informeren. 

Ja dat kan, sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om een einddatum op te nemen in de huurovereenkomst.
Het is mogelijk om een huis tijdelijk te verhuren, of tijdelijk te huren. Bijvoorbeeld studenten die op een campus mogen wonen tijdens hun studietijd. Of een huiseigenaar die zijn te koop staande woning tijdelijk wil verhuren. Voor de verschillende situaties zijn er verschillende wettelijke mogelijkheden.

 

Friendly Housing is bekend met de eisen die banken stellen voor verhuur met clausule leegstandswet. Het verhuurtraject is gelijk. Echter zijn er minder geïnteresseerden bij verhuur met deze clausule en de huurprijs is doorgaans lager.  

Indien de woning wordt verhuurd, kaal, gestoffeerd dan wel gemeubileerd, is het verstandig dat u goed verzekerd bent. De volgende verzekeringen kunnen van belang zijn: WA verzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering (VVE). Bij al deze verzekeringen moet u aan de verzekeringsmaatschappij doorgegeven dat de woning verhuurd gaat worden. Indien u niet heeft doorgegeven dat de woning wordt verhuurd, kan de mogelijkheid ontstaan dat eventueel geleden schade niet (geheel) wordt vergoed.

Wanneer de woning deel uitmaakt van een appartementencomplex, dient verhuurder na te gaan (in de splitsingsakte en de reglementen) of melding moet worden gemaakt van verhuur bij de vereniging van eigenaren. Een verenging van eigenaren kan verhuur niet verbieden. Ze kunnen de de verhuurder wel verplichten om de huurder het regelement te laten tekenen. Bij verhuur aan expats dient dit document (evt. een verkorte versie) in het Engels te worden aangeleverd. 

De meeste hypotheekverstrekkers hebben een huurbeding opgenomen in hun hypotheekvoorwaarden. Vaak is opgenomen dat verhuur niet is toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming van de hypotheekverstrekker. Het is het mogelijk dat de hypotheekverstrekker aanvullende eisen heeft. Zo kunnen zij u verplichten een diplomatenclausule of leegstandsclausule op te nemen in de huurovereenkomst. Voor de laatste informatie kunt u altijd bij een van onze medewerkers terecht

Informatie over Eindhoven

Het weer in Nederland heeft een zeeklimaat, dus de zomers zijn niet tropisch en de winters zijn niet extreem koud. De gemiddelde temperatuur in Nederland is ongeveer 3° C in de maand januari en 22° C in juli, dus terwijl u in de zomer lichte tot middelmatige kleding kunt dragen, heeft u in de winter middelwarme tot warme kleding nodig. Voor iedereen die in Nederland woont, is het weer in Nederland irritant. Niet omdat het te koud is of het te warm is maar omdat het vaak regent. Paraplu's en regenjassen zijn echt nodig. Via buitenradar kan je in de gaten houden wanneer het regent https://www.buienradar.nl/

 

Wat kan ik je vertellen over de Nederlanders? Natuurlijk zul je al veel ideeën en verwachtingen hebben over hoe het leven in Nederland eruit zal zien. Veel stereotypen definiëren de Nederlanders als wietrokende, klompen dragende, hebzuchtige, lange blonde kaasmakers. Echter, de Nederlanders roken niet half zoveel wiet als alle internationals die hier wonen, maar ze zijn wel de langste mensen ter wereld. Ze hebben al lang geleden het dragen van klompen opgegeven, maar het klopt dat veel Nederlanders blond zijn. Het deel over de hebzucht is ook niet waar. Als je naar een bar gaat, betaalt de Nederlander altijd rondjes om te delen met hun vrienden. Als je slechts één biertje probeert te kopen, kan de barman je vreemd aankijken. Het belangrijkste van de Nederlanders is dat ze recht voor hun raap zijn. Ze vertellen je direkt wat ze van je vinden.

Nederlanders eten meestal drie keer per dag: ontbijt, lunch en diner. Je zult merken dat er veel brood is in het Nederlandse dagmenu. Boterhammen zijn hier erg populair voor ontbijt en lunch. Al met al heeft Nederland een lange geschiedenis van internationale relaties en dit komt niet alleen tot uiting in de manier waarop Nederlanders communiceren met andere landen, maar ook in hoe ze de verscheidenheid aan keukens accepteren. U kunt er dus zeker van zijn dat u bijna alles vindt dat u nodig heeft om aan uw kookbehoeften te voldoen in supermarkten of open markten. Voor de mensen die uit China, India of andere subcontinenten komen, zijn alle items beschikbaar in Nederland. Rijst is verkrijgbaar in alle supermarkten. Uiteten gaan is erg duur. Het is altijd beter om met vrienden te koken. De beste friet in Eindhoven (en ook heel Nederland zijn al 5 jaar op rij) vind je bij Friture Martin Zwerts op de Boschdijk 436.

Veel internationals vinden het moeilijk om vrienden te maken in een nieuw land. Aan de andere kant is het niet zo moeilijk om Nederlanders te leren kennen en nieuwe vrienden te vinden. De Nederlanders zijn zeer ruimdenkende mensen, vooral in het zuiden van Nederland (waar je gaat wonen).

 

Eindhoven is de 5e grootste stad van Nederland en wordt het centrum van technologie, innovatie en design genoemd. Deze status is grotendeels te danken aan de vestiging van Philips in Eindhoven in de jaren 1890. Sindsdien is de stad snel uitgebreid en werd de regio van groot belang voor andere technologische bedrijven. Eindhoven heeft iets meer dan 200.000 inwoners, waarvan bijna 17.000 student zijn aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Fontys Hogescholen. Eindhoven heeft een oppervlakte van 88 vierkante kilometer. Eindhoven heeft een vliegveld (Welschap) dat voornamelijk wordt gebruikt door charterbedrijven als Ryanair, Transavia en Wizz Air. Deze bedrijven bieden goedkope kaartjes aan voor alle grote steden in Europa. Eindhoven Airport is daarom een ​​uitstekende manier om de rest van Europa te verkennen tijdens uw verblijf in Nederland.

De meeste bars bevinden zich op Stratumseind: de grootste bar-straat van Nederland. Op de pieknachten, van donderdag tot en met zaterdag, kun je in die straat ongeveer 20.000 mensen ontmoeten.

Voor grotere concerten en muziekevenementen heeft Eindhoven het Frits Philips Muziekgebouw, het Beursgebouw en de Effenaar. De 'Ierse pub', de bar 'Hoogste Tijd' of 'Café Bommel' zijn plaatsen die verschillen van Stratumseind, en hebben hun eigen boheemse sfeer en verschillende soorten muziek. De bars en cafés aan het Wilhelminaplein, zoals Café Wilhelmina of Kaffee de Groot, houden wekelijkse jazz- of blueconcerten of andere soortgelijke evenementen. De leeftijd van mensen in dit gebied is over het algemeen hoger dan bij Stratumseind.

Naast plekken om uit te gaan zijn er ook tal van grotere evenementen die het hele jaar door rond de stad plaatsvinden

 • Young Art Night is een driemaandelijks georganiseerd nachtevenement in het Van Abbemuseum.
 • Dutch Design Week (DDW) klinkt misschien wat snobistisch en niet te interessant, maar de stad wordt echt levendig met verschillende evenementen die hier en daar een hele week worden gehouden. Eindhoven voelt zich deze week net Amsterdam of op een andere drukke plek (net als tijdens GLOW, maar dat gaat minder over het nachtleven);
 • En nog veel meer, je hoeft alleen maar te kijken naar andere geweldige bronnen om uit te gaan in Eindhoven
 1. https://www.cursor.tue.nl/
 2. https://www.local-life.com/eindhoven
 3. https://www.thisiseindhoven.com/nl/visit/wat-te-doen/cultuur/uit-in-eindhoven
 • Het nachtleven is verdeeld in 4 districten in Eindhoven:
 1. Stratumseind ​​- Hotspot voor jong publiek in het bijzonder met discotheken
 2. Markt - Hotspot waar veel terrassen zijn en waar je lekker mensen kan kijken
 3. De Bergen (Kleine & Grote Berg & Bergstraat) - De Grote Berg (maakt deel uit van het stadscentrum en) is een min of meer gemengde straat met een paar kantoren, winkels, galeries, restaurants en appartementen.
 4. Strijp - Wijk met Natlab (bioscoop), Klokgebouw, Lofts, Area51, 040 BMX, Ketelhuis, Boiler room, Popei en Blue Collar Hotel

Over het algemeen zijn er ongeveer drie grote supermarktketens die populair zijn onder de Nederlanders: Jumbo, Lidl en het populairst - Albert Heijn.

In deze supermarkten heb je een breed scala aan producten, van groenten tot toiletartikelen, maar je kunt verwachten dat de prijzen in het algemeen vaak hoger zullen zijn. De meeste van de genoemde supermarkten hebben echter ook een goedkoop huismerk.

Veel studenten gaan naar de supermarkten, zoals Lidl, Aldi of Nettorama, die veel goedkoper zijn, maar een kleinere verscheidenheid aan producten hebben en vaak geen A-merken verkopen.                                         

Openingstijden voor de grote supermarkten zijn te vinden op http://www.opentot.nl/ Naast de grote supermarkten zijn er tal van kleine supermarkten die gespecialiseerd zijn in Chinees, Turks, Iraans, Indiaas, Pools, Russisch etc. voedsel. Veel van hen bevinden zich aan de Kruisstraat. Daar gevestigd zit ook Ekoplaza, een Nederlands vegetarisch, veganistisch, ecologisch netwerk van voedingssupermarkten.

Er zijn ook wekelijkse markten:

 1. Stadscentrum: elke dinsdag van 09:00 tot 14:00 uur in de winter en tot 15:30 uur in de zomer
 2. Woenselsmarkt: elke zaterdag aan het einde van de Kruisstraat. Een enorme markt vol met groenten, fruit, bloemen, kleding en meer. Van 09:00 uur tot 17:00 uur
 3. Woens XL: woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op de parkeerplaats van het winkelcentrum WoenselXL
 4. Bioloigcal Market Wilhelminaplein: deze wekelijkse markt vindt plaats op zaterdag en biedt een breed scala aan regionale en biologische voedingsmiddelen: groenten, kaas, vlees, brood. Van 10:00 tot 16:00 uur

Een nuttige bron voor de markten van Eindhoven is www.thisiseindhoven.nl

De studentenarts, oftewel huisarts, geeft volledige medische hulp volgens de normen die gesteld worden voor de artsenpraktijk in Nederland. EU-studenten dienen een eigen landverzekering te hebben die kan worden gebruikt. Maar ze zouden de polisvoorwaardenvan hun verzekering moeten kennen en moeten weten of ze een AON-verzekering voor studenten moeten aanvragen. Houd ook in het achterhoofd dat het Nederlandse zorgstelsel iets is dat men zou kunnen noemen als "patiënt-gebaseerd" versus meer conventioneel "arts-gebaseerd"

 • Doktersgebaseerde gezondheidszorgsystemen zijn wereldwijd en in deze opstelling is de arts degene die vertelt wat de patiënt precies moet doen en er is weinig input (afgezien van het definiëren van wat het probleem is) van de patiëntzijde.
 • Wat betreft het minder courante patiënt-gebaseerde zorgmodel, doet de patiënt zijn / haar eigen onderzoek naar wat de diagnose zou kunnen zijn, verschijnt bij de afspraak in de praktijk van de huisarts, legt het probleem uit en vraagt ​​om bepaalde tests uit te voeren of deel uit te maken van de instantie die grondig moet worden onderzocht. Dus in dit geval is de dokter meer een adviseur - hij adviseert de patiënt en is meer een manager / supervisor - en vertelt wat hij moet doen.

 

Er zijn verschillende fietsenwinkels in Eindhoven. In deze winkels kunt u zoveel een nieuwe als tweedehands fiets aanschaffen.  

Je kunt ook een fiets huren via Swapfiets.
Swapfiets is 's werelds eerste fietsabonnementsservice. Hun concept is eenvoudig: u ontvangt een fiets voor een bepaald maandelijks bedrag. Ze zorgen ervoor dat jouw Swapfiets-fiets altijd werkt. Fiets kapot? Neem contact op met hen en binnen 12 uur zullen ze uw fiets repareren waar en wanneer u maar wilt. Als ze het niet binnen 10 minuten kunnen oplossen, leveren ze je een andere fiets. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een werkende fiets en kunt u snel weer de weg op.

Heb je een vraag?

Petrie helpt je graag verder!

Neem contact op